το διαδίκτυο
των πραγμάτων
στην εκπαίδευση

Το iothings.network είναι μια ελέυθερη προς χρήση εφαρμογή στο υπολογιστικό νέφος, που σκοπό έχει να βοηθήσει και να προωθήσει την κατανόηση της τεχνολογίας και των εφαρμογών ΙοΤ στην καθημερινότητα.

powered by